0523-89503571          sales@wandatool.com          在线留言             登录 / 注册         
常见问题
首页    >>    新闻资讯    >>    常见问题

低重心脚轮|低重心重型脚轮|低重心万向轮|商用设备脚轮-脚轮厂家讲述低重心脚轮的通途及特点

发布:WandaTool.com    时间:2021-03-31   浏览:2007

低重心脚轮

低重心脚轮低重心万向轮顾名思义,是指重心比较低的脚轮万向轮。低重心脚轮低重心万向轮的英文名称为Low profile caster或者Business machine caster。所以低重心脚轮也称为商用机脚轮或商用设备脚轮万向轮。

WandaTool拥有近30年生产低重心脚轮的历史和经验,为客户定制和生产可以满足各种工作环境需要的低重心脚轮低重心万向轮。